Jsme vždy na Vaší straně

Podpoříme Vás ve všech Vašich záležitostech - Vaše zájmy jsou u nás na prvním místě. Jsme česká nezávislá advokátní kancelář a nabízíme Vám právní služby ve všech oborech práva.

Co nabízíme

Věnujeme se obchodnímu právu (zejména právo korporátní a smluvní) a občanskému (zvláště právo nemovitostí a smluvní závazky).

Jsme připraveni hájit Vaše zájmy i v trestním řízení jako obhájci či zmocněnci poškozeného.

Připravujeme smluvní dokumenty a jiné listiny o právních úkonech.

Máme rozsáhlé zkušenosti s vymáháním pohledávek z obchodního styku. Uplatňujeme nároky u protistran, soudů i rozhodců.

Úzce spolupracujeme s kanceláří zkušeného daňového poradce a exekutora.

Zajistíme Vaše zastupování i v zahraničí, prostřednictvím advokátů, se kterými spolupracujeme.

Za úspěch považujeme spokojenost klienta s výsledkem poskytnuté právní pomoci.

Kdo jsme

JUDr. Pavel Šíma

jazykové znalosti: angličtina

1975
Více informací o advokátech »

Studium

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

1994 – 1999

Advokátní koncipient

2002 - 2005

Obhajoba rigorózní práce

Obhajoba rigorózní práce na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

2005

Člen sdružení advokátů

Skopeček - Kolaříková - Burianová - Šíma

2005 – 2008